वास्तुशास्त्र ( Vastu Shastra )

वास्तूदोष संबंधित जागेला तोडुन पुन्हा वास्तु तयार केल्यास दोष दुर होतात परंतु काही ठिकाणी अनुचित तोडफोड केल्यामुळे घरातील सदस्यांना त्रास झालेला पाहाण्यात आला आहे. त्यायोगे काही तोडफोड न करता खालीलप्रमाणे वास्तुदोष दुर करण्याचे उपाय दत्तप्रबोधिनी सेवा ट्रस्ट माध्यमातून देत आहोत.
Topics (0)
Replies Last Post Views
Empty