पारायण

 
classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

पारायण

ऊज्वला शिंदे
महीलांनी गुरुचरित्र वाचावं का ?
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: पारायण

Kuldeep Nikam Admin
महीलांनी गुरुचरित्र मुळ ग्रंथ वाचु नये. त्या ऐवाजी संक्षिप्त गुरुचरित्र व गुरु सप्तशती वाचावी.

पारायण कसे करावे यासाठी हि लिंक वाचा.

http://blog.dattaprabodhinee.org/2016/05/blog-post_12.html
अधिक माहीती हेतु संस्था सभासद होणे आवश्यक...
धन्यवाद.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: पारायण

Dinkar Raut
Very good info sir, thanks.