ऊबंटू साधना करताना

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

ऊबंटू साधना करताना

santosh kokate
मला सुवर्ण मंदिर दिसले व त्या त कालभैरव महाराजांच्या मुकुटावर किरणा ची छटा दिसत होती🙏🏻🙏🏻 दुपारी आज १२वाजता याचा अर्थ काय दादा
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: ऊबंटू साधना करताना

Dattaprabodhinee Forum
श्री गुरुदेव दत्त नित्य "उबंटू" सेवा करत असताना, येणाऱ्या "दृष्टांत" बद्दल तुम्ही स्तिर होऊन त्याचे आनंद घ्यायला हवे आणि त्या साधने मध्ये पुढे तुम्ही तत्पर होऊन तुमची प्रगती करून घ्यावी. श्री गुरुदेव दत्त