स्वप्न पडले.

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

स्वप्न पडले.

Santosh Dattatray Gurav
श्री गुरुदेव दत्त
दादा माझे शिवलिलामृत पारायण सुरु आहे .१. गुरुवारी १०.०९.२०२० ला मोठ्या भावाचा बाहुली पुरण्याचा उतारा काढला सोमवारी १४.०९.२०२० ला भावाला स्वप्न पडले.नविन जागेत आम्ही shifting करणार आहोत. स्वप्नात तेच घर दिसले रूम नं.४७ आहे. स्वप्न असे आहे कि उच ठिकाणी देवीची मुर्ती दिसली व भावाने नमस्कार केला तेव्हा पुजारीने भावाच्या हातात प्रसाद म्हणून शिजवलेली कोबडी ( hen ) दिली. याचा अर्थ काय असू शकतो.
२.तसेच गावाला चुलत वहिनी फोन करून वडीलाची तब्येत कशी आहे विचारते. या आधी कधी चौकशी करत नव्हती.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: स्वप्न पडले.

Dattaprabodhinee Forum
श्री गुरुदेव दत्त तुम्ही केलेल्या उतारे,उपाय,तोडगे ने घरामध्ये जो फरक पडलेला आहे त्यामुळे "शत्रू" पक्षाला जी बाधा होत आहे, त्या चिंतितस्त्व ते तुम्हाला तुमच्या घरामध्ये चौकशी करत आहे, तर कृपया करून दिलेले उतारे,उपाय,तोडगे नित्य नियमाने करत राहा जेणे करुन तुमच्या वरून "काळी विद्येचा" संकट निर्सून जाईल. श्री गुरुदेव दत्त